- -
UPV
 
Premsa

La UPV, a través de l'Àrea de Comunicació, posa a la disposició dels membres de la comunitat universitària la possibilitat d'elaborar notes de premsa als mitjans de comunicació i, fins i tot, d'organitzar rodes de premsa, si el tema ho requereix. Totes les notes de premsa elaborades són públiques i es poden consultar la pàgina web de l’ACOM. L'aplicació disposa d’un cercador que filtra la informació per categoria (investigació, institucional, cultura i esports), per campus (Vera, Alcoi i Gandia), per idioma (castellà, valencià i anglès) i per data.

Així mateix, ofereix assessorament als membres de la comunitat universitària en qüestions de comunicació (compareixences en rodes de premsa; entrevistes; redacció d'articles periodístics insercions publicitàries; plans de màrqueting; gestió de publicitat institucional en opis i altres suports disponibles

Més informació


EMAS upv