- -
UPV
 
Com citar les dades d'investigació

Citar les dades d'investigació és una pràctica que ha de ser realitzada pels següents motius:

  • Les dades d'investigació han de ser considerades com un output més de la recerca

  • Poden incorporar-se en el CV i en el registre ORCID de l'investigador

  • Milloren la transparència de la investigació

  • Poden realitzar-se mesures d'impacte de les dades d'investigació citades


Per a realitzar una correcta citació de les dades d'investigació es recomana:

  • Incloure una sèrie de dades mínimes: Autor, Data, Títol, Tipus de recurs i Identificador únic persistent

  • Identificar unívocament les dades d'investigació mitjançant un identificador únic persistent (DOI)

  • Citar cada conjunt de dades de forma independent

  • Utilitzar DOI Citation Formatter: servei que genera les referències bibliogràfiques amb diferents estils de citació a partir del DOI de les dades d'investigació


Exemples de cites de dades d'investigació:

  • Sallstrom, Nathalie; Goulas, Thanos; Martin, Simon; Engstrom, Daniel (2020): Additive Manufacturing of Highly Elastic Nanoclay-crosslinked Hydrogel with Self-healing Abilities. figshare. Dataset. https://doi.org/10.17028/rd.lboro.11793948.v1

  • Herrera, Carlos M. (2019), Complex long-term dynamics of pollinator abundance in undisturbed Mediterranean montane habitats over two decades, v2, Dryad, Dataset, https://doi.org/10.5061/dryad.5hq26p1


Infografia realitzada per REBIUN sobre Com citar les teues dades d'investigació


EMAS upv