- -
UPV
 
Com se citen les dades de recerca

Citar les dades de recerca és essencial per a garantir que aquestes dades puguen ser identificades fàcilment, atribuïdes correctament al creador, recuperades i reutilitzades posteriorment.

Tal com estableix DataCite, les dades de recerca s’han de citar correctament, seguint un format de citació específic, de la mateixa manera que hi ha formats específics per a citar articles, monografies, etc.

Com a norma general, els requisits mínims per a citar dades són una referència bibliogràfica completa, a més de l’identificador unívoc i permanent del lloc en què està accessible (per exemple, la referència Handle o DOI). Exemple d’un format de citació de dades:

Creador (any de publicació). Títol. Editor. Identificador unívoc (DOI, Handle)

També pot ser desitjable incloure informació sobre la versió i el tipus de recurs (segons el cas). Si és així, la forma recomanada és la següent: Creador (any de publicació). Títol. Versió. Editor. Tipus de recurs. Identificador unívoc (DOI, Handle).

Cal tenir en compte que les dades dipositades en alguns repositoris com Zenodo, Dryad, Pangaea o FigShare reben un DOI, i en aquest cas és recomanable utilitzar el DOI com a identificador unívoc.

A més, si disposem d’un DOI amb el DOI Citation Formatter tenim una interfície senzilla per a extraure les metadades de forma automàtica a partir d’un DOI i construir una citació completa. És compatible amb més de 500 diferents estils de citació en 45 idiomes diferents.

Exemples de citació de dades (extrets de la UPC http://publica.upc.edu/ca/estil/dades):


EMAS upv