- -
UPV
 
PoliPapers: assessorament, suport, gestió i indexació de revistes electròniques UPV
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Investigadors PoliPapers: assessorament, suport, gestió i indexació de revistes electròniques UPV  ...

revistas

Com a exponent del compromís institucional amb l'accés obert a la ciència, la UPV va apostar en 2010 per la posada en marxa de PoliPapers, una plataforma desenvolupada en OJS (Open Journal System), per a la gestió i edició en obert de les revistes electròniques publicades per la universitat.

Els editors de revistes científiques, que al seu torn siguen membres de la UPV, poden beneficiar-se dels avantatges d'editar la seua revista en PoliPapers. El procés comença sol·licitant a l'Editorial UPV l'allotjament de la revista en la plataforma. Si la revista compleix els requeriments, rep el vistiplau del comitè editorial i del Vicerectorat de Recerca i comença la seua marxa en PoliPapers.

El paper de la Biblioteca en aquest servei se centra en quatre àmbits d'actuació:

D'una banda ofereix assessorament personalitzat a qualsevol usuari de la plataforma, editors, autors, revisors, etc., en tot el procés d'edició dels articles, des de la fase d'enviament, passant per la de revisió i arribant finalment a la de publicació.

A més dóna suport i manteniment evolutiu a la plataforma OJS sota la marca PoliPapers. Per a açò es realitzen actuacions de programari, s'implementen noves funcionalitats a mesura que OJS va alliberant-les, s'engeguen les millores disponibles, tals com les recents del mòdul d'estadístiques, de visualització de les pàgines o de personalització en la configuració de cada revista.

D'altra banda Biblioteca realitza gestions de les revistes tals com l'obtenció del DOI per a cada article, la comprovació del grau d'originalitat dels articles amb l'eina d'antiplagi, o la localització d'articles citants, tot açò en la plataforma de CrossRef.

Una quarta àrea de treball ve donada per les tasques conduents a l'increment de la visibilitat i impacte de les revistes. Per a açò Biblioteca realitza gestions amb les principals bases de dades (Web of Science, Scopus, etc.) sol·licitant la inclusió de les revistes de PoliPapers.
El mateix cal dir de bases de dades especialitzades com Avery, zbMath, EconLit, MathSciNet, MLA, FSTA, Veterinary Science Database, Business Source Elite, Business Source Premier, Academic Search Premier, Font Academica Plus, ICYT, ISOC, etc. o recursos tals com Dialnet o REDIB.

En cada cas Biblioteca realitza les operacions necessàries perquè la informació dels nous números apareguen com més prompte millor en les diferents bases de dades, operacions tals com l'enviament online de metadades, de fitxers xml, etc.

Igualment es manté comunicació permanent amb portals de polítiques editorials com Sherpa/Romeo o Dulcinea, informant-los regularment de les llicències d'ús de cada revista; amb directoris com Ulrich's, DOAJ, ErihPlus o Latindex perquè arrepleguen les revistes de PoliPapers; amb portals d'avaluació tals com CIRC, MIAR o el Segell de Qualitat FECYT, sol·licitant en cada cas l'aval de qualitat.

A cada revista se li crea i manté un perfil en Google Scholar i, gràcies als protocols de comunicació interoperables d'OJS, els articles publicats en les revistes de PoliPapers són recol·lectats regularment per Google Scholar, garantint així la seua visibilitat en l'àmbit científic mundial.

També el repositori institucional RiuNet i PoliBuscador recol·lecten els continguts de PoliPapers acostant així la producció a la comunitat universitària UPV.

Administrador PoliPapers - ojsadmin@upv.es
Contacte suport tècnic
Biblioteca UPV. Documentació Científica
Telèfon 34 96 387 70 85 ext. 78836.


EMAS upv