- -
UPV
 
RiuNet

RiuNet

RiuNet és el repositori institucional de la Universitat Politècnica de València. Gestionat per la Biblioteca, dóna accés a la producció científica, acadèmica i corporativa de la comunitat universitària, n’afavoreix la visibilitat i garanteix que es preserve.

RiuNet respon al compromís de la Universitat amb l’accés obert, materialitzat en la política institucional sobre accés obert i en l’adhesió a la Iniciativa per l’accés obert de Budapest i a la declaració de Berlín

Format per diferents col·leccions, RiuNet aplega una gran varietat de tipologia documental: objectes d’aprenentatge creats pel professorat (polimèdia, laboratoris virtuals i articles docents); tesis doctorals llegides a la universitat; articles publicats per la comunitat universitària; treballs acadèmics d’alumnes; les revistes electròniques i actes de congressos que edita la universitat; treballs creatius; la producció institucional i el fons patrimonial, etc.

La major part d’aquestes col·leccions s’alimenten a partir de bases de dades internes, cosa que evita la duplicitat de càrrega de dades a l’usuari o usuària. És el cas de les publicacions que introdueix el professorat en Sénia, que arriben a RiuNet de manera automàtica. Una vegada allà, el personal de Biblioteca comprova la política editorial de cada revista.

D’aquesta manera es garanteix el compliment de la Llei de la ciència i els mandats de les entitats finançadores, amb conjunció amb el marc legal sobre propietat intel·lectual (+ informació)

Els investigadors de la universitat també poden arxivar altres treballs directament en RiuNet.

Més informació en Nou enviament a RiuNet, el vídeo tutorial amb els passos que s’han de seguir o la guia de modificació d’objectes d’aprenentatge

RiuNet està integrat en el polibuscador, de manera que una consulta en aquest portal retorna també registres de RiuNet.


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv