- -
UPV
 
Estratègies de publicació. Publicar en obert.
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Investigadors Estratègies de publicació. Publicar en obert.  ...

teclat

Normalitzeu la signatura d’autor

Per a evitar l'aparició del nom d'un autor amb múltiples variants en una base de dades, la qual cosa dificulta la localització dels seus articles i la citació, és necessari que l'autor normalitze la seua signatura. Consulta més informació en Signatura científica. Ús d’ORCID i altres identificadors científics.

On publicar

Triar la revista on publicar és determinant per al reconeixement de l'investigador, doncs les principals agències d'avaluació (CNEAI, Aneca) basen l'avaluació dels investigadors en els indicis de qualitat de les seues publicacions. El Journal Citation Report (JCR) és el recurs més considerat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora per a mesurar la qualitat de revistes. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les cites rebudes pels articles publicats en ella i recollits en la Web of Science (WOS). Hi ha disciplines científiques en les quals es valora també com a indicador de l’impacte d’una publicació l’índex Scimago Journal Rank.

Més informació:

Seminaris fets a la UPV:

Publicar en accés obert (Open Access)

Open Access o accés obert significa l’accés lliure i gratuït en la xarxa a la literatura científica, cosa que implica dipositar-la en un arxiu obert, que permeta llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o enllaçar els textos complets, sense barreres econòmiques, legals o tècniques. Per a saber més sobre l’accés obert i els avantatges d’aquest tipus de publicació consulteu PoliScience.

La UPV ha entrat a formar part de la membresía de l'editorial MDPI. Amb aquesta mesura, els autors pertanyents a la comunitat UPV que publiquen en revistes editades per MDPI, obtindran de forma automàtica un 10% de descompte sobre l'APC (Article Processing Charge) aplicat per la revista. L'únic requisit a tenir en compte per a obtenir el descompte és utilitzar el correu institucional de la UPV en les comunicacions amb l'editorial identificant-se com a personal de la Universitat.

El Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) és una editorial acadèmica amb base a Suïssa que publica més de 150 revistes científiques en accés obert. Publicar en una revista oberta permet complir amb els requisits de les entitats finançadores sobre aquest tema. En 2016 prop de 40 articles d'autors UPV han sigut publicats en revistes MDPI.

La Biblioteca rep cupons de descompte d’editorials perquè el personal investigador publique en accés obert, per exemple en la Royal Society of Chemistry. Pots consultar diferents ajudes per a publicar en obert en PoliScience.

Requisits d’agències finançadores sobre publicar en accés obert

És obligatori per a totes les persones beneficiàries d’ajudes públiques a la R+D+I, tant estatals com de H2020, dipositar en obert les publicacions científiques que s’elaboren en el marc de la recerca que aquests programes financen. A més, la Comissió Europea ha llançat un pilot que obliga dipositar en obert les dades de recerca produïdes en el marc dels projectes. Si teniu un projecte de recerca i teniu una ajuda del FP7, del H2020 (Guia del participant Horitzó 2020), o del pla estatal, les vostres publicacions han d’estar disponibles en accés obert.

Abans de publicar:

  • Consulteu les opcions per a publicar en accés obert

  • Consulteu la política d’accés obert de les revistes i els editors, comproveu que el termini d’embargament és dins del rang que permet l’agència finançadora i assegureu-vos de poder complir-ne els requisits. Per a revistes internacionals, consulteu Sherpa/Romeo i per a revistes espanyoles, Dulcinea

  • Assegureu-vos que totes les identificacions són correctes: nom de l’autor i ORCID, afiliació i nom i codi de la subvenció o ajuda.

Una vegada publicat:

  • Introdueix la versió publicada, el fitxer pdf definitiu, i el fitxer versió d’autor, també anomenada postprint, del treball en Senia2. La Biblioteca gestionarà la difusió del treball en el repositori Riunet d'acord amb la política editorial de la revista.


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv