- -
UPV
 
Préstec, renovació i reserva

cartell informació

Si sou Alumni, professionals amb col·legiació, alumnes de títol propi de la UPV, personal extern, alumnes de la Universitat Sènior o pertanyeu a la resta de col·lectius vinculats a la UPV, teniu dret a préstec, renovació i reserva de documents. A més, podeu utilitzar les cabines d’estudi, si necessiteu un espai de treball en grup.

Préstec, renovació i reserva de documents

Préstec

Els membres d’Alumni i altres col·lectius vinculats a la UPV, es poden endur en préstec fins a un màxim de 30 documents. Els llibres tenen un préstec de 15 dies, i les pel·lícules i revistes, de 7. Si n’hi ha reserva, el període es redueix a 7 dies per als llibres d'estudi i a 3 dies en el cas de les pel·lícules i revistes. En el cas dels llibres de literatura no es redueix el préstec.

El retard en la devolució implica un dia de suspensió per cada document i dia de retard a partir de la data de devolució.

Renovació

És possible renovar el préstec dels documents fins a un màxim de 4 mesos de temps (2 mesos en el cas de pel·lícules i revistes), sempre que no tinguen cap reserva i que l’usuari no tinga cap suspensió ni documents amb el termini de devolució vençut.

Per a això, només cal entrar amb identificació en Polibuscador > La meua Biblioteca > Préstecs > Renovar. Si en algun dels documents no apareix l'opció de renovar, és perquè està reservat per un altre usuari, s’ha assolit el límit de renovacions permeses o tens llibres amb la data de devolució vençuda.

Tens també activa l'auto-renovació automàtica: els préstecs es renoven de manera automática 2 dies abans de la data de venciment si el llibre compleix les condicions per a ser renovat. Si no pot ser renovat, rebràs un correu d'avís de devolució.

Reserva

Si hi ha interès per un document que està prestat, es pot reservar a través de Polibuscador: cal identificar-se, localitzar el document en el catàleg, punxar sobre l'opció “reservar” i triar la biblioteca on es vol recollir el llibre. Quan el llibre reservat s’assigne, es rep un correu electrònic i es concedeix un termini de dos dies laborables per a recolllir-lo al mostrador de préstec.

IMPORTANT! Les reserves d'un document actuen sobre la biblioteca que en té tots els exemplars prestats. Si hi ha documents lliures en altres centres, cal acudir en persona per a poder endur-se’ls en préstec.

Els llibres amb ubicació “Dipòsit” han de reservar-se encara que no estiguen prestats. En general se serveixen el mateix dia; quan estiguen llestos per a recollir, s’envia un correu en què s’indica que ja es pot passar pel mostrador, com en el cas de les reserves.

Cabines d’estudi en grup

La major part de les biblioteques de la UPV disposa del servei de préstec de cabines d’estudi, destinades a les persones que necessiten treballar en grup (mínim dues persones).

Per a sol·licitar aquest préstec, només , només cal fer-ne la reserva al mostrador de la biblioteca corresponent. En aquest enllaç trobareu més informació sobre els espais de treball en grup disponibles.

Préstecs de dispositius

Les biblioteques de la UPV presten, en la major part, dispositius, com ara auriculars, ratolins i carregadors de Mac i Toshiba, que vos poden ser útils. Per a sol·licitar el préstec d’un d’aquests dispositius, acosteu-vos al mostrador de la biblioteca.

RiuNet està integrat en el polibuscador, de manera que una consulta en aquest portal retorna també registres de RiuNet.


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon

També pots consultar els Tipus de préstec i les Preguntes freqüents sobre préstec.


EMAS upv