- -
UPV
 
Préstec d'ordinadors portàtils

PRÉSTEC DE PORTÀTILS. NORMES I CONDICIONS D'ÚS

Condicions del préstec i normativa

 • L’acceptació d’estes normes serà vàlida durant el curs acadèmic en què es duga a terme.
 • Aquest està dirigit a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV). Per a utilitzar-lo serà necessari d’acreditar-se mitjançant el carnet de la UPV, DNI, passaport o qualsevol altre document oficial on consten les seues dades personals i la seua fotografia. El préstec és individual i intransferible, per la qual cosa el principal responsable de l’ús, la integritat i la devolució de l’equip és la persona titular del préstec.
 • Només es pot prestar un ordinador per persona.
 • L’ordinador l’ha de tornar als taulells on li’l van prestar la mateixa persona que se’l va emportar en préstec. Està prohibit l'ús de comptes per persones alienes al seu titular (amb o sense el seu coneixement)1
 • Els equips s’han de tornar amb tots els components en bon estat. El personal de la biblioteca i la persona interessada comprovaran que es troben en perfectes condicions i verificaran el bon funcionament dels portàtils tant en ser prestats com en ser tornats.
 • No es pot manipular ni el maquinari ni el programari instal·lats en l’ordinador.
 • El portàtil s’actualitza periòdicament. La Biblioteca no es fa responsable de la pèrdua d’informació que podria produir-se, ni de l’ús posterior de la informació que haja quedat en el portàtil per part d’altres persones.
 • Es podrà guardar la informació en dispositius de memòria externs, en la seua unitat W o enviar-la per correu electrònic.
 • En cas de bloqueig (per sanció o no devolució de material de la biblioteca) no es podrà utilitzar el servei de préstec ni de reserva en cap biblioteca de la UPV.
 • Cal comunicar immediatament qualsevol anomalia o mal funcionament del portàtil al personal del servei de préstec de la Biblioteca.
 • En cas de retard en la devolució o de deteriorament de l’ordinador, s’aplicarà la sanció establida en aquesta normativa.
 • L’horari del servei de préstec i devolució de portàtils és de dilluns a divendres excepte festius.
 • Al ser un préstec de recursos informàtics de la UPV, se li aplica també el "Reglament d'ús dels serveis i recursos informàtics de la UPV"2

Restriccions d'ús

 • Per suplantació d’identitat: 30 dies d’inhabilitació per a fer ús del servei de préstec tant per a qui cedisca les seues credencials així com per a qui faça ús de credencials alienes.
 • Per retard en la devolució: 4 dies d’inhabilitació per cada dia de demora per a fer ús del servei de préstec.
 • Per no devolució del portàtil: es procedirà al bloqueig del compte personal UPVNET.
 • Per ocasionar desperfectes per mal ús: el personal informàtic expert (ASIC) valora en cada cas el tipus de desperfecte que s’ha causat i se sanciona segons la gravetat del fet, incloent el pagament de la reparació si fora necessari. En cap cas l’usuari repararà l’ordinador en un servei tècnic extern.
 • Per pèrdua, robatori, furt, destrucció o deteriorament irreparable: l’usuari o la usuària ha de dirigir-se en un termini de 5 dies al taulell d’on s’emportà l’ordinador en préstec, comunicar per escrit les circumstàncies del fet i, si s’escau, aportar còpia de la denúncia presentada. Una vegada feta aquesta comunicació, disposarà d’un termini de 15 dies per a fer l’ingrés/la transferència del valor de reposició de l’ordinador, que serà, depenent del model i l’antiguitat del mateix, segons la següent taula:

Marca i model

Curs 2019/2020

HP Zbook 14 G2

500 euros

Fujitsu LifeBook E544

300 euros

Toshiba Tecra A11

100 euros

Toshiba Satellite Pro A50

600 euros

MacBook 6,1

100 euros

MacBook 7,1

100 euros

MacBook Pro 9,2

400 euros

MacBook Pro 12,1

600 euros

Aquest ingrés es realitzarà en el compte de la UPV que se li comunicarà a aquest efecte i haurà de presentar una còpia del justificant de l’ingrés/la transferència, així com una còpia del seu document d’identitat. Amb la documentació anterior, la Biblioteca procedirà a regularitzar la seua situació.

 • Els supòsits anteriors poden comportar, a més, la sanció del compte personal UPVNET.
 • En els casos no contemplats per aquestes normes i condicions d'ús, serà aplicable la Normativa de les biblioteques de la Universitat Politècnica de València.

[Última actualització 21/01/2020]1,2 Reglament d’ús dels serveis i recursos informàtics de la UPV. http://www.upv.es/entidades/ASIC/normativa/normativa_servicios_v.pdf


Si necessiteu més informació, La biblioteca respon

EMAS upv