- -
UPV
 
Monitor ODS

El Monitor ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), visualitza les publicacions científiques de la universitat vinculades amb algun o diversos ODS.

Respon així a la necessitat de disposar d'indicadors fiables per al mesurament del compromís de la universitat amb l'Agenda 2030.

La font de les dades és Senia Bibliogràfic i de moment els resultats es limiten a “articles científics”. La vinculació entre publicació i ODS és establida pels autors en el moment de depòsit en Senia.


EMAS upv