- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
ESTUDIANT

Les pràctiques en empreses són cooperacions entre la UPV i l'empresa /institució a través de la qual pots realitzar pràctiques formatives.

Com fer PRÀCTIQUES en Empreses: veure Diagrama de flux

Utilitats i Beneficis de les pràctiques.-

- Adquisició d'experiència laboral
- Adquisició d'experiència en els processos de selecció
- Facilita la incorporació al món laboral
- Aplicació pràctica dels coneixements teòric obtinguts
- Convalidació de crèdits de lliure elecció
- Borsa econòmica d'ajuda a l'estudi

Requisits.-

- Ser alumne de la UPV
- Estar inscrit en la Base de dades Curricular
- Per a extracurriculars, tenir el 50% dels crèdits de la teua titulació superats

Condicions.-

- Pots realitzar un màxim d'hores per titulació.
- Les pràctiques es realitzaran per curs acadèmic, de l'1 de setembre al 31 d'agost. (Para totes les titulacions del pla vell i pla nou).
- Recorda que el mes d'Agost es considera inhàbil quant a la tramitació de la documentació, per tant perquè pugues incorporar-te entre el 26 de juliol i el 10 de Setembre, l'últim dia per lliurar la documentació és el 16 de Juliol.
- No podràs realitzar pràctiques amb una empresa o institució amb la qual tingues una relació contractual

Crèdits de Lliure Elecció.-

- Consulta en la teua Escola/Faculteu els crèdits de lliure elecció que pots obtenir


EMAS upv