- -
UPV
 
Redirección
Infoacceso Redirección  ...

Atenció

En aquest moment el seu ordinador es troba connectat a UPV-INFO que es una xarxa amb direccionament privat, sense accés a Internet ni als servidors de l'UPV

Seguisca les següents instruccions i trobarà pas a pas, com connectar el seu dispositiu

Si vostè no pot connectar perquè està sancionat a causa que es van detectar virus en algun dels dispositius amb els quals va connectar, pot recuperar el permís de connexió enviant un correu a ras@upv.es després d'haver 'netejat' el dispositiu compromès.

Si no disposa d'antivirus consulte el següent apartat: Antivirus.

Pay attention

At this time your computer is connected to UPV-INFO without access to Internet, but you will find the configuration instructions to connect Internet and UPV's wifi

  • Manual instructions to
  • Manual instructions for all devices

Remember the device's date and hour have to be right, and you have to know your username and password (don't confuse 'password' with PIN) .

If you are sanctioned because a virus was detected in any devices that you had been connected, you can retrieve the connection permission sending an email to ras@upv.es after you have 'cleaned' the compromised device.

If you have not get any antivirus see the following section: Antivirus


EMAS upv