- -
UPV
 
eduroam

Eduroam és un projecte per a facilitar la mobilitat dels usuaris investigadors entre tots els organismes afiliats. Es troben en ell les xarxes europees d'investigació així com algunes d'altres països com Austràlia.

Aquestes universitats i altres organismes, estàn desplegant una xarxa sense fil cridada eduroam a la qual es permet l'accés als usuaris de totes les organitzacions afiliades.

Si vostè és membre d'alguna institució afiliada a eduroam i està de visita en la nostra universitat, podrà connectar-se utilitzant les seues credencials d'usuari de la seua organització d'origen.


Si és vostè pertany a la comunitat de la UPV, sàpia que trobarà també aquesta xarxa en altres organitzacions a les quals es desplace i podrà accedir amb el seu compte d'usuari de la nostra universitat.

En la UPV, la xarxa eduroam està concebuda per a ser usada pels visitants ja que només ofereix accés als servidors Web. Si vostè és membre de la comunitat universitària de la UPV li recomanem que esculla altra xarxa (UPVNET o UPV_INFO amb VPN) que li permetràn l'accés a tots els recursos informàtics de la Universitat Politècnica de València.

Gràcies a la col·laboració dels administradors de diferents institucions, s'ha pogut crear una plataforma que genera instal·ladors personalitzats per a distints sistemes (Windows, Linux, Androis, OS X...): Ferramenta de configuració automática de eduroam

Recorde que un instal·lador generat per a una institució no funcionarà per a usuaris d'una altra, i per tant, si la seua institució no apareix en la llista, no podrà fer ús d'aquesta ferramenta i haurà de remetre's a les instruccions de la seua institució d'origen.

Si vostè és membre de la UPV i va a altra universitat afiliada, deurà configurar aquesta xarxa amb els seguents paràmetres.

Parámetre Valor
Autenticació de xarxa la de la institució visitada
Cifrat de dades la de la institució visitada
Tipus de EAP EAP protegit (PEAP)
Métode d'autenticació EAP-MSCHAP v2
Servidors RADIUS radius.upv.es
Emisor del certificat del servidor RADIUS

DigiCert Assured ID Root CA

Fingerprint del certificado: 64:BF:78:5E:BC:D0:D7:7E:30:31:4A:A0:A0:CA:60:2D:77:57:83:DE

Nom d'usuari
  • Cas de PAS i PDI: usuari@upvnet.upv.es
  • Cas de Alumnes: usuari@alumno.upv.es
Contraseña La utilitzada per a la resta de serveis
Identitat d' Itinerancia (aquest campo apareix en alguns clients wifi) igual que el camp 'Nombre de usuario'

Una vegada autenticat l'usuari, la institucio visitada li lliurarà una adreça IP pública amb la qual es pot navegar directament per Internet, si bé el seu equip no podrà oferir cap servei públic.

En les guies seguents publiquem les instruccions de configuració:

eduroam amb Windows 10

eduroam amb Windows 8

eduroam amb Windows 7

eduroam amb Windows XP

eduroam amb Windows Vista

eduroam amb Linux

eduroam amb Mac OS X

eduroam amb Windows Mobile OS X

eduroam amb iphone

eduroam amb Symbian

eduroam amb Blackberry

eduroam amb Android


EMAS upv