- -
UPV
 
comitè científic

El comitè científic del III Congrés del Centre d'Estudis de L'Horta Nord està format per:

Nom Centre
Guillermo Palau Salvador Universitat Politècnica de València
 Rosa Vercher Aznar Universitat Politècnica de València
 Rafael Laborda Cenjor Universitat Politècnica de València
 Dionisio Ortiz Miranda Universitat Politècnica de València
 Victor Martínez Gómez Universitat Politècnica de València 
 Jose María García Alvárez-Coque Universitat Politècnica de València
 Joan Olmos Llorens Universitat Politècnica de València
 Francisco Galiana Galán Universitat Politècnica de València
 María Vallés Planells Universitat Politècnica de València
 Ignacio Díez Torrijos Universitat Politècnica de València
 Vicent Sales Martínez Centre d'Estudis de L'Horta Nord
 Josep Vicent Frechina Centre d'Estudis de L'Horta Nord 
 Aleixandre Ros Centre d'Estudis de L'Horta Nord
 Bosco Dies Jambrino Oficina de Gestió Tècnica del Parc Natural de l’Albufera
 Paul Trawick Universitat de Cranfield
 Thomas Glick Universitat de Boston
 Carles Sanchis Ibor Universitat Politècnica de València
 Mar Violeta Ortega Reig Universitat Politècnica de València
 Mateu Rodrigo Lizondo Centre d'Estudis de L'Horta Nord i Universitat de València
 Albert Ferrer Orts Centre d'Estudis de L'Horta Nord  i Universitat de València


EMAS upv