- -
UPV
 

Māster Universitari en Postproducciķ Digital

Māster Universitari en Postproducciķ Digital

Si t'apassiona el món de la comunicació, especialitza't en la postproducció de productes audiovisuals

El Màster Universitari en Postproducció Digital que s'imparteix al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) des de 2009 és un títol que respon a la creixent demanda d'especialistes en postproducció de productes audiovisuals. Per això, des d'aquest Màster es forma estudiants i professionals en el llenguatge, les tècniques i les eines necessàries per a exercir les tasques de postproducció digital de vídeo i àudio que en l'actualitat precisa el sector audiovisual.
 
Objectius 

L'alumnat serà capaç de formar part d'equips interdisciplinaris en productores audiovisuals, afavorint la comunicació i l'intercanvi de coneixements. Sabrà, a més, planificar, dissenyar i desenvolupar la postproducció d'un producte audiovisual; aprofundir en l'edició no lineal i composició de vídeo i àudio; investigar la relació entre el so i la imatge des del punt de vista creatiu, estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals; dominar les tecnologies i els processos de treball en la postproducció digital i desenvolupar nous gèneres audiovisuals a través de les tècniques de la postproducció.
 
Dirigit a
 
El Màster Universitari en Postproducció Digital està dirigit a aquelles persones que posseïsquen titulació superior universitària i desitgen ampliar la seua formació en l'àmbit de la Comunicació Audiovisual i les Arts Visuals i Sonores. El caràcter multidisciplinari d'aquestes àrees de coneixement i la seua vinculació amb les tecnologies de la imatge i del so estan relacionades amb els següents estudis: Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Belles arts, Grau en Disseny i Tecnologies Creatives, Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Multimèdia, Grau en Disseny Gràfic i Publicitari, Grau en Periodisme o Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

Criteris d'admissió
 
Per a accedir és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). També podran accedir els titulats aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten per a l'accés a ensenyaments de postgrau. 

Pràctiques i investigació
 
L'alumnat podrà triar la realització de pràctiques en entitats externes o el desenvolupament d'un treball original d'investigació, que li permetrà prolongar la seua carrera investigadora amb una tesi doctoral en el marc del programa de doctorat d'Indústries Culturals i de la Comunicació de la UPV.
 
Per a més informació sobre el Màster Universitari en Postproducció Digital, consulta la seua pàgina web.  
 
(08/06/2021)EMAS upv