- -
UPV
 
Comissió de cooperació


La Comissió de Cooperació i Solidaritat del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, depèn del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV, té com a finalitat vincular la comunitat universitària amb les diferents realitats socials, a través de col·laboracions en diferents àmbits i tenint en compte les potencialitats actuals de cadascun dels Graus existents.

Els objectius són:

- La transferència de coneixements científics i el suport amb recursos humans (voluntariat)

- La generació de fòrums de debat

- La generació de nous continguts en les matèries docents relacionats amb la cooperació i l'acció social, la realització de projectes, la creació de xarxes d'opinió, la col·laboració amb diferents ONG, ONGD...


Per a la consecució de les seues finalitats s'han plantejat diferents línies de treball:

- Formació: tallers, cursos del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPV (cursos de voluntariat i de cooperació), cursos INCIDE de la UPV, cursos de l'ICE de la UPV, jornades amb ONG, etc.

- Acció social: campanyes solidàries (campanyes de recollida de roba, d'aliments, de joguets, de llibres, de material escolar, ordinadors, etc.).

- Voluntariat social: creació de borsa de voluntaris del Campus de Gandia, col·laboració amb diferents ONG, actes de reconeixement al voluntariat social, etc.

- Recerca: redacció de projectes, oferta de temàtiques i realització de TFG i TFM en l'àmbit de la cooperació i l'acció social, publicacions docents, gestió de convocatòries públiques, etc.

- Promoció: difusió de treballs, activitats amb diferents organismes i entitats, xarxes socials, etc.

Si formes part d'una ONG, ONGD o associació i vols que col·laborem conjuntament o bé formes part de la comunitat universitària, o tens alguna inquietud i idea o projecte a desenvolupar no dubtes a contactar amb nosaltres:


EMAS upv