- -
UPV
 
Títols Propis
banner UPV

1. Títols Propis del nivell de qualificació 7 segons el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i nivell 3 segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES). En aquest grup al Campus de Gandia s'imparteixen:

  • Estudis de Màster: Títols Propis de postgrau de major nivell dins de l'oferta de formació permanent universitària. Té com a finalitat que l'estudiant adquirisca una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari.
  • Diplomes d'especialització: Títols propis de postgrau de major nivell dins de l'oferta de formació permanent universitària. Té com a finalitat que l’estudiant adquirisca una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari.

2. Altres Títols Propis de nivell de qualificació 6 segons l’EQF i nivell 2 segons MECES:

  • Diploma d'Extensió Universitària: Orientat a aprofundir, fonamentalment des del punt de vista pràctic, en àrees de coneixement concretes i cercar la capacitació professional dels participants.
Gestionat pel Centre de Formació Permanent

EMAS upv