- -
UPV
 
08/05/19
Notícia
Treballs de fi de grau/māster

Guia de recursos i recomanacions.

Guía per als Treballs de fi de grau/màster.

En aquesta guia podeu trobar aspectes relatius a:

  • La cerca de fonts d'informació per al Treball de fi de grau/màster;

  • L'avaluació de la pertinència i adequació de la informació recopilada;

  • Programari per a l'emmagatzematge i gestió de les referències bibliogràfiques de tal manera que, posteriorment, puguen ser inserides a manera de cites breus en el treball i generar la bibliografia final;

  • Consells sobre la redacció;

  • La propietat intel·lectual del treball, la difusió en el repositori RiuNet i l'ús responsable de les fonts d'informació (plagi i honestedat acadèmica);;

  • L'accés obert i les llicències Creative Commons.


Biblioteca de l'ETS d'Eng. d'Edificació
bibedificacion@bib.upv.es


EMAS upv