Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


resolució beca d'especialització departametn projectes d'enginyeria

11 - Abril - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Fri, 11 Apr 2014 12:28:30 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <li8n5e$bh4$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
resolució beca d'especialització departametn projectes d'enginyeria
Finalitzat el termini de presentació de documentació per a la beca de col·laboració publicada el 1 d'abril de 2014

Es procedeix a estudiar la sol·licitud presentada a la convocatòria de beca d'especialització del Departament de projectes d'enginyeria, per la comissió de selecció, i efectuada la valoració de l'única candidata que s'ha presentat, segons els criteris establerts en la convocatòria, s'acorda proposar l'assignació de beca i es fa públic el nom de la persona seleccionada:
- SARAI FARIÑAS AUSINA
València, 11 d'abril de 2014

Jordi Peris Blanes
Responsable del projecte

 Universitat Politècnica de València