Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


fe d'errates de la convocatória de beca d'especialització

01 - Abril - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Tue, 1 Apr 2014 09:50:18 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <lhe24q$9m5$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
fe d'errates de la convocatória de beca d'especialització
En la convocatòria publicada de la beca d'especialització ha faltat posar :
- tipus de beca, que és d'especialització per a titulats universitaris.
- data de començament de la beca, que és l'1 de maig de 2014

1 d'abril de 2014
 Universitat Politècnica de València