Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Convocatòria Beca especialització en ICTA

30 - Maig - 2013

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: "Cristofol Peris Ribera"<cperis@dca.upv.es>

Date:: Thu, 30 May 2013 11:56:42 +0200

Organization:: Universidad Politecnica de Valencia

Message-ID:: <ko77oq$3s6$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Convocatòria Beca especialització en ICTA
CONVOCATÒRIA DE BECA D'ESPECIALITZACIÓ PER A TITULATS UNIVERSITARISResponsable: Cristòfol Peris Ribera

Tutor: Cristòfol Peris Ribera

Plà Formatiu: Formació en l'anàlisi de llet crua amb equips automàtics

Nº de beques:1

Tipus de beca: especialització per a titulats universitaris.

Duració de la beca: 6 mesos. Data inici: 1 d'agost de 2013

Dotació: 1000 euros/mes

Dep./estr. Investigació: ICTA

Condicions generals: Les recollides en l'article 9 de la normativa
reguladora de Beques per activitats de I+D+I de la UPV, aprovada en data
14/04/2011 per acord del Consell de Govern de la UPVRequisits dels aspirants: Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat expl.
Agropecuàries.

Coneixements d'anàlisi de la
llet cruaPresentació de sol·licituds. Lloc: Secretaria ICTA . Termini : del 30 de
maig al 7 de juny de 2013.

Documents requerits: Sol·licitud, Copia DNI, Curriculum Vitae, Expedient
Acadèmic.

Comissió de selecció: Cristòfol Peris Ribera i Martín Rodríguez García

Criteris de Valoració de les sol·licituds:

Mèrits acadèmics: 25% .

Altres mèrits : cursos de formació, coneixements d'idiomes
i informàtica: 25%

Idoneïtat del candidat: 25%

Entrevista: 25%

Normativa: Normativa reguladora de Beques per activitats de I+D+I de la
UPV, aprovada en data 14/04/2011 per acord del Consell de Govern de la UPV

Signat: Cristòfol Peris
Ribera


--
Cristòfol Peris Ribera
Dep. Ciència Animal / Institut de Ciència i Tecnologia Animal
Universitat Politècnica de València
C/ Cami de Vera, s/n 46022 València
Tfn. 96 3879439


 Universitat Politècnica de València