Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Beca Colaboración Departamento Economía y CC. Sociales y CCD

02 - Abril - 2013

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: "Dionisio Ortiz Miranda"<dortiz@esp.upv.es>

Date:: Tue, 2 Apr 2013 12:36:09 +0200

Organization:: Universidad Politecnica de Valencia

Message-ID:: <kjeca8$f8d$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Beca Colaboración Departamento Economía y CC. Sociales y CCD
CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ

RESPONSABLE DE LA BECASr. Dionisio Ortiz Miranda

Departament Economia i Ciències Socials

Universitat Politècnica de València.TUTOR: Dionisio Ortiz MirandaPLA FORMATIU:- Revisió i anàlisi de documentació sobre comerç just, sistemes de
certificació i tipus d'estàndards...

- Tractament i anàlisi de la informació recopilada en el projecte.

NOMBRE DE BEQUES: 1TIPUS DE BECA: COL·LABORACIÓDURADA DE LA BECA: 3 MESOSDATA D'INICI: 1 DE JUNY DE 2013DOTACIÓ: 500 ?/mesDEPARTAMENT: Dep. Economia i Ciències SocialsCONDICIONS GENERALS: Les disposades en l'article 8 (beques col·laboració) de
la normativa reguladora de beques per a activitats d'I+D+i de la UPV,
aprovada en data 14-4-2011 per acord del Consell de Govern de la UPV.

REQUISITS I PERFIL DELS ASPIRANTS- Estudiant d'Enginyeria Agronòmica

- Estudiant d'Enginyeria de Monts

- Grau en enginyeria forestal i del medi natural

- Programes de postgrau relacionats amb Economia Agroalimentària i del
Medi Ambient.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSLLOC: Secretaria del Departament d'Economia i Ciències Socials, ETS d'Enginyeria
Agronòmica i del Medi Natural, 2a planta, Edifici 3B.TERMINI:

DES DEL 3 D'ABRIL DE 2013 FINS AL 12 D'ABRIL DE 2013DOCUMENTS REQUERITS:Ø Sol·licitud

Ø Còpia DNI/NIE

Ø Currículum

Ø Expedient acadèmicCOMISSIÓ DE SELECCIÓ- Dionisio Ortiz Miranda

- Eladio Armalte Alegre

- Olga M. Moreno PérezCRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS- Mèrits acadèmics: 50%

- Altres mèrits: cursos de formació, coneixements d'idiomes,
coneixements d'informàtica: 25%

- Idoneïtat del la persona candidata: 12%

- Entrevista: 13%

NORMATIVA:ü Normativa reguladora de les beques i ajuts per a les activitats d'I+D+i
de la Universitat Politècnica de València aprovada en data 14 d'abril de
2011 per acord del Consell de Govern.València, 2 d'abril de 2013

St. Dionisio Ortiz Miranda


 Universitat Politècnica de València