Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


convocatòria beca de col·laboració en el Dep. d'Economia i Ciències Socials

02 - Abril - 2013

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Tue, 2 Apr 2013 10:24:59 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <kjeblr$eut$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
convocatòria beca de col·laboració en el Dep. d'Economia i Ciències Socials
CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ


RESPONSABLE DE LA BECA

Sr. Dionisio Ortiz Miranda
Departament Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València.

TUTOR: Dionisio Ortiz Miranda

PLA FORMATIU:

- Revisió i anàlisi de documentació sobre comerç just, sistemes de certificació i tipus d'estàndards...
- Tractament i anàlisi de la informació recopilada en el projecte.


NOMBRE DE BEQUES: 1

TIPUS DE BECA: COL·LABORACIÓ

DURADA DE LA BECA: 3 MESOS

DATA D'INICI: 1 DE JUNY DE 2013

DOTACIÓ: 500 €

DEPARTAMENT: Dep. Economia i Ciències Socials

CONDICIONS GENERALS: Les disposades en l'article 8 (beques col·laboració) de la normativa reguladora de beques per a activitats d'I+D+i de la UPV, aprovada en data 14-4-2011 per acord del Consell de Govern de la UPV.


REQUISITS I PERFIL DELS ASPIRANTS

- Estudiant d'Enginyeria Agronòmica
- Estudiant d'Enginyeria de Monts
- Grau en enginyeria forestal i del medi natural
- Programes de postgrau relacionats amb Economia Agroalimentària i del Medi Ambient.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLOC: Secretaria del Departament d'Economia i Ciències Socials, ETS d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural, 2a planta, Edifici 3B.

TERMINI:
DES DEL 3 D'ABRIL DE 2013 FINS AL 12 D'ABRIL DE 2013

DOCUMENTS REQUERITS:

¢ Sol·licitud
¢ Còpia DNI/NIE
¢ Currículum
¢ Expedient acadèmic

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

- Dionisio Ortiz Miranda
- Eladio Armalte Alegre
- Olga M. Moreno Pérez

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

- Mèrits acadèmics: 50%
- Altres mèrits: cursos de formació, coneixements d'idiomes, coneixements d'informàtica: 25%
- Idoneïtat del la persona candidata: 12%
- Entrevista: 13%


NORMATIVA:

" Normativa reguladora de les beques i ajuts per a les activitats d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València aprovada en data 14 d'abril de 2011 per acord del Consell de Govern.

València, 2 d'abril de 2013
St. Dionisio Ortiz Miranda
 Universitat Politècnica de València