Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Anuncios


Préstec interbibliotecari i obtenció de documents

01 - Març - 2013

 

Newsgroups:: UPV.anuncis

From:: Vicente Estornell Campos<stornell@bib.upv.es>

Date:: Fri, 1 Mar 2013 13:57:47 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <kgqc4r$gek$2@merope.cc.upv.es>


 

Préstec interbibliotecari i obtenció de documents
El Servei de Préstec Interbibliotecario permet obtenir un document no existent
en la UPV però disponible en una altra biblioteca, tant llibres o tesis com a fotocòpies d'articles
de revistes. Al mateix temps, subministra documents a altres biblioteques externes.

A més, s'ofereix als usuaris del servei l'enviament per correu electrònic d'articles
en revistes impreses, i sense versió electrònica, existents en el fons de la Biblioteca UPV.

Les sol·licituds es cursen a través del formulari de Préstec Interbibliotecario.
Aquest servei pot ser sol·licitat pels professors, investigadors, doctorands,
becaris i personal d'Administració i Serveis de la UPV que hauran de ser autoritzats
pel responsable del centre de cost.

A més, estarà disponible com projecte pilot per a alumnes de la UPV, prèvia
autorització del responsable del servei de préstec interbibliotecario, sempre que
els documents sol·licitats estiguin relacionats amb els estudis en els quals estan
matriculats.

Més informació en: http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/708141normalv.html

 Universitat Politècnica de València