Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Resolució beca col·laboració departament d'economia i ciències socials

19 - Febrer - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Wed, 19 Feb 2014 08:10:34 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <le1otr$49q$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Resolució beca col·laboració departament d'economia i ciències socials
Vistes les sol·licituds, presentades a la convocatòria de beca de col·laboració
del Departament d'Economia i Ciències Socials, per la comissió de selecció, i
efectuada la valoració dels candidats i les candidates segons els criteris establerts
en la convocatòria, s'acorda proposar l'assignació de beca i es fa públic el nom
de la persona seleccionada:

VERÓNICA CCAHUA MONGE

València, 18 de febrer de 2014

 Universitat Politècnica de València