Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Anuncios


convocatòria beca especialització CCD. Correcció d'errades

10 - Novembre - 2014

 

Newsgroups:: UPV.anuncis

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Mon, 10 Nov 2014 11:35:51 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <m3q7un$d1o$1@merope.cc.upv.es>


 

convocatòria beca especialització CCD. Correcció d'errades
Convocatòria beca d'especialització CCD. Correcció d'errades.
Es va convocar amb data 31 d'octubre de 2014 una beca d'especialització CCD, amb codi CCD_20130558_2014, a la qual cal afegir uns requisits i canviar la data de presentació de sol·licituds.
En requisits posava enginyers superiors, llicenciats i graduats. I s'han d'afegir arquitectes i màster oficial.
Així doncs els requisits són:
- Enginyeria superior
- Arquitectura superior
- Llicenciatura
- Grau
- Màster oficial
- Coneixements en desenvolupament i cooperació internacional al desenvolupament
Les noves dates de presentació de sol·licituds són: fins al 19 de novembre de 2014
El lloc de presentació és el registre general d'Alcoi, Gandia o València.
No hi ha un model de sol·licitud, pel que es recomana que es presente un full amb el codi de la beca, el nom i cognoms de la persona que la sol·licita i la signatura.
València, 10 de novembre de 2014

 Universitat Politècnica de València