- -
UPV
 

Aprenentatge orientat a projectes

Motivar a l'estudiant a aprendre. Afavorir la seua participació en un procés integrador. Aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirides a situacions concretes. Fomentar la participació activa i interacció amb els altres. Aquestes són algunes dels avantatges de l'Aprenentatge Orientat a Projectes. Una metodologia en la qual es demana a l'alumnat que, en xicotets grups, planifique, cree i avalue un projecte que responga a les necessitats plantejades en una determinada situació.


EMAS upv