- -
UPV
 

Modificació normativa de permanència

Facilitar que l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, amb necessitats econòmiques, puga optar a una beca. És el que aconsegueix la modificació que ha aprovat el primer Consell de Govern del curs 2017/2018. La Normativa de Progrés i Permanència de la UPV xoca amb la legislació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de convocatòries de beques de caràcter general. Segons el Ministeri, és condició necessària per a accedir a la totalitat de les ajudes, estar matriculat de 60 ECTS en el curs en el qual se sol·licita la beca. I, a més, haver-ho estat, en el curs anterior.


EMAS upv