- -
UPV
 

C2. Consegüent - dependent - estada- fàstic

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics: consegüent / conseqüent, dependent / depenent, fàstic / fastig, estada / estança.


EMAS upv