- -
UPV
 

Oferta de nous títols

La Universitat Politècnica de València continua treballant i ja pensa en el curs que ve. Ha començat els tràmits per a poder oferir dos nous graus i dos nous màsters. Es tracta del Grau en Enginyeria Física i el Grau en Enginyeria Informàtica Industrial i Robòtica i del Màster Universitari en Ramaderia de Precisió i el màster Universitari en Mecànica de Fluids Computacional. El Consell de Govern de la UPV ha aprovat les memòries de verificació d'aquestes titulacions.


EMAS upv