- -
UPV
 

Càtedra Facsa-Fovasa

Aprofitar al màxim els residus i convertir-los en recursos. És el repte que proposa el nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat a l'abril d'enguany. La primera fita s'estableix per a finals del 2020 i des de la Càtedra Facsa- Fovasa, càtedra de l'aigua, residus i economia circular, s'ha celebrat una jornada per a posar en comú les claus de la implantació d'aquest nou pla. S'ha abordat des de tots els sectors que intervenen i des d'una perspectiva d'economia circular.


EMAS upv