- -
UPV
 

Aprendre a menjar bé jugant

Un videojoc per a aprendre de forma lúdica quins aliments són més saludables i cal consumir amb més freqüència, i quins cal menjar de forma més esporàdica. És el que permet l'última versió de Glutton Cat, un joc educatiu per a tablets i ordinadors personals, i que ha sigut creat per investigadors de la Universitat Politècnica de València. El joc explica també com repercuteix en el nostre cos tant un excés, com una baixa ingesta de calories.

Premis al talent

2:28 · 2018

Premi nuclear

2:30 · 2018

Dijous de ciència

2:55 · 2018

Fuera de Escena

0:00 · 2018

Wattmobile UPV

5:57 · 2018


EMAS upv