- -
UPV
 

Arbres de classificació

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Definir un arbre de classificació * Aplicar un algorisme d'aprenentatge convencional Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Arbres de classificació. http://hdl.handle.net/10251/64767 DER


EMAS upv