- -
UPV
 

La lectura en veu alta

Escrivá Fuster, Débora; En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques a l'hora de preparar una intervenció en què s'haja de llegir un text en veu alta. http://hdl.handle.net/10251/105640


EMAS upv