- -
UPV
 

El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a què substituex i l'ús d'aquest en contextos determinats com ara amb preposicions fortes o compostes, formes no personals (infinitiu i gerundi), oracions ambigües o amb oracions que tenen l'antecedent allunyat del relatiu. Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu variable 'el qual', 'els quals', 'la qual', 'les quals'. http://hdl.handle.net/10251/30661


EMAS upv