- -
UPV
 

Raonament probabilístic: variables contínues i regla de Bayes

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Representar el coneixement amb variables contínues * Inferir coneixement a partir de variables contínues i el teorema de Bayes * Aplicar la regla de Bayes en general i, en particular, en el cas del reconeixement de formes i aprenentatge automàtic http://hdl.handle.net/10251/64765


EMAS upv