- -
UPV
 

Raonament probabilístic: variables contínues i regla de Bayes

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Representar el coneixement amb variables contínues * Inferir coneixement a partir de variables contínues i el teorema de Bayes * Aplicar la regla de Bayes en general i, en particular, en el cas del reconeixement de formes i aprenentatge automàtic Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Raonament probabilístic: variables contínues i regla de Bayes. http://hdl.handle.net/10251/64765


EMAS upv