- -
UPV
 

Exemple de camp magnètic creat per conductors rectilinis

Meseguer Dueñas, José María; Utilitzant les expressions del camp magnètic creat per un conductor rectilini indefinit i de força magnètica sobre un conductor rectilini sotmès a camp uniforme, es determina la força per unitat de longitud entre conductors paral·lels. Destaquem finalment la importància històrica d'aquesta expressió, que va permetre mesurar la intensitat de corrent de forma indirecta a partir de la mesura de forces. http://hdl.handle.net/10251/67450


EMAS upv