- -
UPV
 

Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs

Es calcula l'esforç en barres utilitzant el mètode d'equlibri en els nucs Tort Ausina, I. (2010). Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs. http://hdl.handle.net/10251/8195


EMAS upv