- -
UPV
 

Funcions discriminants

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Aplicar funcions discriminants * Calcular la frontera de decisió entre dues classes * Identificar el tipus de frontera de decisió * Calcular les regions de decisió d'un classificador * Obtenir i identificar classificadors equivalents Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Funcions discriminants. http://hdl.handle.net/10251/64772


EMAS upv