- -
UPV
 

Transmisión IP Directa e Indirecta

Se describen las dos formas de transmisión IP: directa (entre nodos de la misma subred IP) e indirecta (entre nodos de dos subredes IP diferentes) Boronat Segui, F. (2012). Transmisión IP Directa e Indirecta. http://hdl.handle.net/10251/16653


EMAS upv