- -
UPV
 

Algorisme de Viterbi

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Explicar l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena i calcular-la de forma directa * Calcular l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena amb l¿algorisme de Viterbi * Calcular el camí més probable associat a l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena * Aplicar la versió graf multi-etapa de l¿algorisme de Viterbi i recuperació del camí més probable Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Algorisme de Viterbi. http://hdl.handle.net/10251/66620 DER


EMAS upv