- -
UPV
 

learning vocaculbary: types of trips

L'objecte d'aprenentatge està destinat a ajudar els estudiants trobar eines i mecanismes per a aprendre vocabulari específic en anglés per al turisme. En particular, aquest està destinat a la descripció del transport aeri. Mestre I Mestre, EM. (2014). learning vocaculbary: types of trips. http://hdl.handle.net/10251/38388


EMAS upv