- -
UPV
 

Llenguatge C: Estructura condicional doble if/else

Sanchis Navarro, José Alberto; Els objectius formatius són: 1. Explicar com funciona l'estructura condicional if/else. 2. Descriure la sintaxi d'utilització de l'estructura if/else doble. 3. Exemplificar la utilització de l'estructura if/else doble. http://hdl.handle.net/10251/82962


EMAS upv