- -
UPV
 

El so de la grafia be

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es conega l'ortografia bàsica i es facen pràctiques amb els recursos de suport. Escrivá Fuster, D. (2018). El so de la grafia be. http://hdl.handle.net/10251/105641


EMAS upv