- -
UPV
 

Formes usades en les oracions subordinades substantives de relatiu

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de pronoms relatiu que s'hi solen usar. Escrivá Fuster, D. (2013). Formes usades en les oracions subordinades substantives de relatiu. http://hdl.handle.net/10251/30658


EMAS upv