- -
UPV
 
Requisits lingüístics

Segons la reunió de la Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme celebrada el 31 de març de 2021, els alumnes provinents de països on l'espanyol no siga llengua oficial, han d'acreditar un nivell B1 d'espanyol.

EMAS upv