- -
UPV
 

Màster Universitari en Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible

72 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

15 places
(2023/2024)

Introducció

El canvi climàtic i l'escalfament global són alguns dels principals problemes ambientals que ha d'enfrontar la nostra societat en les pròximes dècades. Aquests aspectes crítics han donat impuls a la reducció d'emissions de CO2 i, indirectament, a totes les iniciatives associades al consum eficient de combustible en totes les polítiques governamentals relacionades amb el sector del transport, que representa quasi el 20% de les emissions de CO2 en el planeta.

En aquesta direcció, la majoria dels països de la UE reduiran les emissions de CO2 per km almenys en un 25% fins al 2025. Per a aconseguir aquest ambiciós objectiu, es requereix reduir el consum de combustible fòssil mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies en la indústria de l'automoció. L'electrificació de vehicles és una de les principals maneres de participar en aquesta reducció, i aquesta tecnologia guanyarà importància en el futur, especialment a través de la hibridació. Això significa que al voltant del 90% dels vehicles el 2030 encara estaran equipats amb un motor de combustió interna, si bé en el context dels sistemes propulsius híbrids, fins i tot utilitzant arquitectura de motor tèrmic. Altres solucions, basades principalment en l'hidrogen (com les piles de combustible) i l'ús dels e-combustibles, estan sent també objecte d'estudi per part de la indústria.

L'Institut Universitari d'Investigació CMT - Motors Tèrmics que proposa el Màster és un referent en l'àmbit de les plantes propulsives en mitjans de transport, tant pels seus estudis més bàsics, encaminats a una millor comprensió dels fenòmens i les relacions causa-efecte rellevants en les actuacions del sistema, com en l'aspecte més aplicat de transferència de coneixement i projectes conjunts amb la indústria. El saber fer i l'experiència que el grup d'investigació té sobre el tema, i les facilitats de tipus experimental i de càlcul disponibles, creen unes condicions de contorn privilegiades per a la formació integral del futur personal investigador i professional.

Objectius

L'objectiu que es persegueix és dotar l'alumnat de coneixements, criteris i metodologies per a l'obtenció de plantes motrius més eficients i respectuoses amb el medi ambient. Aquest objectiu genèric es pot desglossar en els objectius parcials següents:

  • Contribuir a la progressiva descarbonització dels sistemes propulsius, amb la consegüent reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2) en sintonia amb els compromisos de París i els acords entre l'ACEA (Associació Europea de Constructors d'Automòbils) i la UE per a reduir aquestes emissions. Aquesta contribució ha de produir-se a través de l'increment de l'eficiència del sistema propulsiu, independentment de la tecnologia considerada.
  • Mentre el motor de combustió continue exercint un paper rellevant en la hibridació, contribuir a la reducció de les emissions gasoses contaminants (monòxid de carboni, òxids de nitrogen i hidrocarburs sense cremar) i de les emissions de partícules. Aquells compostos tenen influència directa sobre el medi ambient i la qualitat de l'aire, per la qual cosa la seua emissió estarà regulada per normatives molt més estrictes encara que l'actual. En el cas de les partícules, la quantitat total emesa ha de reduir-se de forma important, però també la grandària de les partícules emeses ha de controlar-se, ja que hi ha correlacions clares entre l'agressivitat de les partícules i la seua grandària.
  • Contribuir a la reducció de l'impacte acústic dels sistemes propulsius, tant sobre el medi ambient com sobre la usuària o l'usuari. La demanda del mercat i la normativa d'emissions exigeixen sistemes propulsius cada vegada més silenciosos, la qual cosa obliga a reduir els sorolls de tipus mecànic i els sorolls de tipus aerodinàmic, i a considerar aspectes de qualitat sonora o soroll subjectiu, que en el cas dels vehicles elèctrics cobren notable rellevància.

Dirigit a

Persones titulades en enginyeries, tant nacionals com estrangeres.

Criteris d'admissió

  • Titulació
  • Expedient acadèmic
  • Expedient personal
  • Adequació al perfil

Organització

Participants

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv