- -
UPV
 

Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Els processos industrials relacionats amb la indústria química i amb les activitats de producció i distribució de l'energia assumeixen alts riscos operatius derivats de certes activitats, amb diferents graus de probabilitat d'ocurrència i gravetat, que poden afectar les persones, els equips i el medi ambient.

Això fa que les empreses estiguen cada vegada més preocupades per definir i quantificar el risc associat a les seues activitats, ja que han d'enfrontar-se a una sèrie de reptes relacionats amb els canvis en els estils de gestió, la preservació del medi ambient i l'ús correcte dels recursos.

Cal, per tant, personal qualificat i motivat que puga estudiar, analitzar i promoure mesures orientades a la seguretat, tant industrial com del medi ambient, i que permeta a les empreses accedir a certificats i reconeixements externs dels esforços en aquests camps.


EMAS upv