- -
UPV
 

Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

75 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

40 places
(2023/2024)

Introducció

Tradicionalment els estudis universitaris de grau relacionats amb el sector de la construcció han dedicat poca atenció al camp de la gestió. No obstant això, per als tècnics relacionats amb la construcció és imprescindible l'adquisició de coneixements i d'habilitats en gestió, atès que aquests professionals van assumint progressivament responsabilitats directives amb l'experiència i el desenvolupament de la carrera professional. Per tant, hi ha una demanda de formació addicional en gestió de la construcció generalitzada en tot el sector, incloent-hi els promotors públics (administracions), promotors privats (immobiliàries i concessionàries), empreses consultores d'enginyeria i empreses constructores. De manera complementària, també apareix una necessitat afegida de formació en planificació i explotació d'infraestructures, més focalitzada en els promotors públics. Cal tenir present, així mateix, que gran part del futur del sector està en els contractes de concessió i en el manteniment i la conservació de les infraestructures existents.

Objectius

El Màster aprofundeix en el coneixement connex en matèria de planificació i gestió de projectes, obres, infraestructures i empreses del sector de la construcció.

Aspira a consolidar una base de coneixements en gestió que permeta desenvolupar la capacitat d'anàlisi de l'entorn en què s'emmarquen les infraestructures i els serveis públics. També té per objectius: perfeccionar l'adaptació ràpida a entorns nous, proporcionar habilitats en lideratge i direcció de recursos humans i capacitar per a la presa de decisions òptimes en el context del sector de la construcció.

El Màster proporciona una avançada formació pràctica i professional, amb una visió global i multidisciplinària de les infraestructures d'enginyeria civil. També permet l'elecció d'un itinerari curricular per a la formació investigadora adequada i que servisca de base per a la tesi doctoral.

Dirigit a

Persones titulades en les àrees tècniques següents:

  • Enginyeria civil (incloses l'enginyeria de camins, canals i ports; l'enginyeria d'obres públiques, i equivalents)
  • Enginyeria ambiental
  • Arquitectura
  • Arquitectura tècnica (inclosa l'enginyeria d'edificació i equivalents)

Criteris d'admissió

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de València


EMAS upv