- -
UPV
 

Màster Universitari en Llengües i Tecnologia

Màster Universitari en Llengües i Tecnologia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La realitat social i laboral requereix l'aplicació dels avanços científics i tecnològics al terreny de la lingüística. La formació en el coneixement dels mètodes de recerca més recents i en l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) per a l'ensenyament de llengües, la recerca, la traducció i la correcció textual és essencial per al desenvolupament d'aquests camps i per a la millora de la qualitat dels investigadors i professionals de les llengües.

Aquest Màster, desenvolupat íntegrament a la Universitat Politècnica de València, es planteja amb una doble orientació, professional i investigadora, que permet cobrir els interessos de l'alumnat tant en el vessant didàctic com en el purament investigadora.


EMAS upv