- -
UPV
 
Descripciķ del títol

Māster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes


Introducciķ

L'enginyeria de computadors agrupa un ampli conjunt de continguts. Dins d'aquest conjunt, el Māster se centra en una ārea d'importāncia creixent en l'activitat d'empreses i d'organitzacions i en quč es van produint continus avanįos tecnolōgics: els sistemes informātics connectats en xarxa.

El Māster tracta l'estudi dels sistemes en xarxa en āmbits diferents, per a diverses aplicacions i que fan ús de més d'una tecnologia. Tota aquesta variaciķ permet a l'alumne obtenir una perspectiva āmplia i multidisciplināria dels últims avanįos en les tecnologies d'interconnexiķ dels sistemes informātics i els mecanismes de colˇlaboraciķ entre sistemes per a tasques noves i cada vegada més ambicioses.

Dedica una atenciķ especial als clústers de computadors, a sistemes distribuīts, xarxes d'altes prestacions, xarxes en xip, xarxes sense fils, xarxes de sensors, xarxes en entorns industrials i, també, a l'arquitectura i les prestacions de la web.

El programa del Māster es complementa amb matčries relacionades amb la informātica industrial, la visiķ per computador, computaciķ paralˇlela, etc.


Objectius

L'objectiu principal del Māster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes és la formaciķ de professionals i d'investigadors amb competčncia internacional en el camp que defineix el programa: sistemes informātics connectats en xarxa.

Els titulats han de tenir plena capacitat de transferčncia tecnolōgica en les empreses del sector i centres de recerca; i aptitud per a activitats de direcciķ i colˇlaboraciķ amb altres professionals i investigadors en el camp esmentat.

Els titulats del Māster han de contribuir, dins del seu āmbit d'experičncia, al progrés científic, tčcnic, social i econōmic, en el marc de les indústries i institucions on despleguen el seu quefer professional.


Dirigit a

Persones amb titulaciķ d'Enginyeria en Informātica, Enginyeria Tčcnica en Informātica i titulacions d'ārees afins: Enginyeria de Telecomunicaciķ, Enginyeria Industrial (intensificaciķ en Sistemes Electrōnics i Automātics), Enginyeria en Automātica i Electrōnica Industrial, Enginyeria en Electrōnica, llicenciatures en Cičncies Físiques i altres ārees afins.

Als alumnes admesos en el Māster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en quč s'han de matricular segons la titulaciķ prčvia i l'orientaciķ de l'alumne.


Criteris d'admissiķ

La Comissiķ Acadčmica del Māster analitza les solˇlicituds i decideix si els candidats compleixen els requisits acadčmics per a accedir al Māster. Aquesta Comissiķ estableix una puntuaciķ, basada principalment en l'expedient acadčmic dels solˇlicitants i en l'afinitat dels estudis anteriors amb el contingut del Māster, que serveix per a seleccionar els candidats.


Organitzaciķ

Departament d'Informātica de Sistemes i Computadors


Cofinanįament

Ministeri d'Educaciķ


EMAS upv