- -
UPV
 

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital

60 crèdits

Crèdit €
(2021/2022)
Permet accedir a beques

25 places
(2022/2023)

Preinscriu-te del 15 al 30 de juny

Introducció

Els últims anys es va constatant en les empreses del sector de les TIC una demanda creixent d'especialistes en matèries com ara processament digital d'imatges, realitat virtual i augmentada, sistemes i tècniques intel·ligents, sistemes multiagent, computació social, reconeixement de formes, processament de llenguatge natural, reconeixement de veu, traducció automàtica, etc. D'altra banda, el desenvolupament de sistemes i productes a partir d'aquestes tecnologies sol requerir grans dosis d'enginy i de coneixement dels avanços en matèria de recerca, la qual cosa aproxima la demanda formativa a la formació en recerca pròpia d'un doctorat. Els dos vessants formatius, professional i de recerca, s'integren en aquest Màster.

Objectius

Formació d'especialistes en:

 • Disseny de sistemes intel·ligents, aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial, sistemes multiagent, organitzacions virtuals, sistemes recomanadors.
 • Disseny de comportaments socials en sistemes computacionals.
 • Desenvolupament de sistemes de reconeixement de formes.
 • Informàtica gràfica, imatge sintètica i realitat virtual.
 • Processament d'imatges, visió per computador i tècniques biomètriques.
 • Interfícies intel·ligents persona-màquina.
 • Tecnologies del llenguatge: traducció automàtica, reconeixement i comprensió de la veu, processament del llenguatge natural.

Dirigit a

Graduats, Enginyers o Enginyers Tècnics en Informàtica, i Enginyers o Llicenciats en altres titulacions afins (Matemàtiques, Telecomunicacions, etc.).

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Expedient acadèmic
 • Idoneïtat del perfil
 • Experiència professional i de recerca relacionada

Organització

Departament de Sistemes Informàtics i Computació

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv