- -
UPV
 

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

28 places
(2023/2024)

Introducció

Els últims anys es va constatant en les empreses del sector de les TIC una demanda creixent d'especialistes en matèries com ara processament digital d'imatges, realitat virtual i augmentada, sistemes i tècniques intel·ligents, sistemes multiagent, computació social, reconeixement de formes, processament de llenguatge natural, reconeixement de veu, traducció automàtica, etc. D'altra banda, el desenvolupament de sistemes i productes a partir d'aquestes tecnologies sol requerir grans dosis d'enginy i de coneixement dels avanços en matèria de recerca, la qual cosa aproxima la demanda formativa a la formació en recerca pròpia d'un doctorat. Els dos vessants formatius, professional i de recerca, s'integren en aquest Màster.

Objectius

Formació d'especialistes en:

 • Disseny de sistemes intel·ligents, aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial, sistemes multiagent, organitzacions virtuals, sistemes recomanadors.
 • Disseny de comportaments socials en sistemes computacionals.
 • Desenvolupament de sistemes de reconeixement de formes.
 • Informàtica gràfica, imatge sintètica i realitat virtual.
 • Processament d'imatges, visió per computador i tècniques biomètriques.
 • Interfícies intel·ligents persona-màquina.
 • Tecnologies del llenguatge: traducció automàtica, reconeixement i comprensió de la veu, processament del llenguatge natural.

Dirigit a

Graduats, Enginyers o Enginyers Tècnics en Informàtica, i Enginyers o Llicenciats en altres titulacions afins (Matemàtiques, Telecomunicacions, etc.).

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Expedient acadèmic
 • Idoneïtat del perfil
 • Experiència professional i de recerca relacionada

Organització

Departament de Sistemes Informàtics i Computació

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv